Film produksjon

Vi har lang er erfaring med produksjon av forskjellige typer film. 

Eksempler på filmoppdrag som vi utfører:

Barnedåp.

Bryllup.

Film av teaterforestillinger. 

Konserter.

Filmer med produktinformasjon / Reklamefilm.

Instruksjonsfilm.


Droneopptak:

Film av hus og gårdsbruk. Kan også produsere foto.

Sjekk av hustak med drone.