Ved vårt filmlaboratorie kan vi digitalisere mange forskjellige typer video, lyd og fotoformater.

FILM:
VHS, VHS-C, Video 8, Digital 8, MiniDV, DVD, Super 8.


Musikk:

Kassetter, Minidisk, CD


Foto:

Fotografier

Negativer

Lysbilder


Restaurering av bilder:
Mange ønsker også i sammeheng med scanning av bilder å få restaurert et utvalg av dem. Vi kan fjerne flekker, skader og riper. Vi optimaliserer også bildet slik at det blir riktig i forhold til lys og kontrast.